Daily Archives: oktober 15, 2019

Överfiske i Östersjön |


thumbnail

De senaste åren har larmrapport efter larmrapport tagit upp problematiken med överfiske i Östersjön. Det har funnits gott om fisk men intensivt fiske har gjort att ungefär tre fjärdedelar av Östersjöns fiskeområden numera är fullt utnyttjade eller också är överexploaterade. Östersjöns stora problem med överfiske handlar om att fiskarterna som är drabbade är de som har en väldigt låg tillväxt och även en låg produktivitet. Bland annat är ålen, torsk, piggvar och diverse broskfiskar fiskarter som står på listan över […]

Läs Mer