Därför älskar vi fisk

Därför älskar vi fisk

Varför älskar vi fisk egentligen? Vad är fördelarna med att äta fisk och varför är fisken hälsosam? Fisk är en mat med låg proteinhalt och fetthalt som ger en mängd hälsofördelar. Vildfisk, i synnerhet, har lägre fett än någon annan

Överfiske i Östersjön

Överfiske i Östersjön

De senaste åren har larmrapport efter larmrapport tagit upp problematiken med överfiske i Östersjön. Det har funnits gott om fisk men intensivt fiske har gjort att ungefär tre fjärdedelar av Östersjöns fiskeområden numera är fullt utnyttjade eller också är överexploaterade.