De senaste åren har larmrapport efter larmrapport tagit upp problematiken med överfiske i Östersjön. Det har funnits gott om fisk men intensivt fiske har gjort att ungefär tre fjärdedelar av Östersjöns fiskeområden numera är fullt utnyttjade eller också är överexploaterade. Östersjöns stora problem med överfiske handlar om att fiskarterna som är drabbade är de som har en väldigt låg tillväxt och även en låg produktivitet. Bland annat är ålen, torsk, piggvar och diverse broskfiskar fiskarter som står på listan över olika hotade arter, sorter som äts i de svenska hemmen oftare än inte.

90 miljoner människor och 9 länder

Sverige har den allra största kustremsan mot Östersjön, men havet gränsar också till åtta andra länder och totalt sett bor omkring 90 miljoner människor inom Östersjöns avrinningsområde. Det finns en enormt hög intensitet i området med bland annat industrier och med skogsbruk, vilka i sin tur släpper ut både miljögifter och andra föroreningar. Östersjön står därför också inför andra utmaningar såväl som överfisket och det tar ungefär 10–20 år innan vattnet byts ut på grund av att inloppen är mycket smala och mycket grunda. 

Varje land som fiskar i Östersjön har en total kvot som är bestämd i EU, förhandlingarna sker varje år i oktober och årets kvot för fiskeländerna är nu klara. För Sveriges del blev det en minskning eller en oförändrad kvot av fisket på samtliga fiskarter förutom sillen som fick en liten höjning. Sveriges landsbygdsminister var efter beslutet relativt nöjd med 2019 års fiskekvot men anser att man fortfarande har arbete kvar när det kommer till överfisket av speciellt torsk.

Kris för torsk

Kris för torsk

Torsken har en mycket central roll i vårt ekosystem och det är kritiskt och mycket allvarligt att vi har ett akut problem med överfisket av bland annat torsk. Illegalt fiske är också ett av de stora problemen med överfiske och bara under 2016 kastades ungefärliga 12 miljoner illegalt fiskade torskar tillbaks in i Östersjön. Man har uppmärksammat att torsken numera också har börjat med att reproducera sig vid en väldigt mycket mindre storlek än vad den tidigare haft. Forskare hävdar att detta är vad som sker när fiskbeståndet blir stressat.

Fiskestopp för ål

Ålen är numera akut hotad och under en period av 1a november och 31a januari 2019 kom ett fiskestopp av ål i ett försök att rädda ålbeståndet i Östersjön. Ålbeståndet som sedan 1970 har gått spikrakt nedåt och idag finns endast ett fåtal procent kvar i Östersjön. Försäljningen av illegalt fiskad ål ifrån Östersjön är fortsatt hög och bidrar såklart inte till något positivt öde för ålen.

Forskare runt om i världen är överens, överfisket i Östersjön har bland annat skapat ett ekosystem i obalans. Tyvärr har fakta fått stå undan när det kommer till de politiska besluten om Östersjöns framtid och när många av våra kommersiella fiskarter kan ses som överfiskade behöver vi numera tyvärr istället lägga krut på att rädda det vi kan.

Överfiske i Östersjön