När det kommer till våra svenska högtider har sillen en given plats på våra svenska bord. Den har funnits med i de svenska köket sedan urminnes tider och är än idag den av de mest populära rätterna. Det är inte bara på tallriken den är populär utan även i världens alla vatten. Sillen är nämligen den mest vanliga sorten av fisk världen över. Få personer vet att sill och strömming är samma sort. Den enda skillnaden är det som idag benämns som strömming är om den är fångad norr om Blekinge i Östersjön.

Det är lätt att fånga större mängder av sill då de simmar i stora stim. Sillen finns på båda sidorna av Atlanten. Den finns i norr ända upp till Grönland och Vita havet. Sedan finns den ner till Portugal på den europeiska sidan och ned till de södra delarna av USA på den amerikanska sidan. Även om vi ofta ser ganska små sillar kan de bli ändå upp till 50 centimeter långa, väga runt upp till ett halvt kilo och lever ända upp till och med 25 år. Det som står på menyn för sillen är kräftdjur, fisklarver, blötdjur och djurplankton. De som i sin tur livnär sig på sill till stor del är valar, torsk, sälar, större fiskar och sedan förstås vi människor.

En miljard sillar

En miljard sillar
En miljard sillar

När vi pratar om stora fiskstim betyder det mycket stora. Betänk själv runt en miljard sillar som simmar i ett och samma stim. De håller till ute på öppet vatten och kan gå så långt ner som till 250 meter under havets yta. Precis som många andra arter håller sillen till på djupare vatten under dagtid och när mörkret slår till håller de till lite närmre ytan. De rör sig mycket som den föda de äter. Sillen är könsmogen först vid 2-5 års ålder. En sillhona kan lägga runt 50 000 ägg. De kläcks efter en till tre veckor. I Östersjön leker sillarna på våren medan de som finns i Nordsjön leker på hösten. Lekarna brukar hålla till på grundare vatten och lite närmre kusten än vad de vanligtvis håller till.

Det är inte helt kartlagt hur sillen rör sig. De verkar simma över stora områden och verkar inte följa ett mönster på att återkomma till samma plats flera gånger. Det har hittats sill i Kattegatt som vuxit upp uppe i Nordsjön. Idag pågår det mer omfattande märkning för att klargöra hur sillen lever, men det är inte klart ännu med resultaten.

Var noga med råvaran

När det kommer till att äta sillen är en grundläggande del i hur slutprodukten blir hur fetthalten är. Det bästa är att fånga sillen mellan september och januari för då är fetthalten rätt för att konsistensen på sillen ska blir rätt.  Fetthalten ska vara mellan 11-18 % för att vara optimal och fettet ska även sitta på rätt plats. För att få en riktigt bra sill gäller det att vara noggrann med råvaran. Det är speciellt när det kommer till inlagd sill som det är viktigt eftersom den ska lagras.

Sillen – på svenska bord genom århundraden