När man tänker på valar är det sällan man tänker på hur enorm en blåval faktiskt kan bli. Hela 30 meter. Det är lätt att räkna på en siffra men börjar man jämföra med annat som är 30 meter inser man snabbt hur galet enorma de är kan man jämföra med att de är lika långa som ett större flygplan, tre bussar av amerikansk modell eller sex elefanter. Det ger ett annat perspektiv än att bara säg kort och gott att de kan bli 30 meter långa. Det största djur som levt på jorden räknat alla tidsepoker är blåvalen. Den är större än alla dinosaurier och med sina 150 ton i vikt är de verkligen helt enorma. En jämförelse man kan göra med dess inre är att hjärtat är lika stort som en bil och betänker man sig att ett barn skulle kunna använda blodådrorna som tunnel att krypa genom förstår man att det är nästan ofattbart hur stora de är. En av anledningar till att de kan bli så enorma är att de lever under vatten. På land skulle deras massa kräva så mycket stomme att det skulle bli svårt för dem att förflytta sig. I vattnet där de får hjälp av vattnet med att förflytta sig och hjälp med gravitation får de förutsättningar att kunna röra sig och växa sig till den storleken de kan komma upp i.

Varmblodiga däggdjur

Varmblodiga däggdjur
Varmblodiga däggdjur

Det som skiljer valarna mot de flesta andra djur som lever i vatten är att de är varmblodiga och däggdjur. De andas luft med sina lungor och för att hålla värmen har de ett tjockt späcklager istället för päls. Ungarna, som föds levande, diar mjölk från mamman. De kalvar inte varje år utan det är mellan två till fyra år mellan varje kalvning. Det är en av anledningar till att valar är känsliga för att populationen kan bli minskad. De kalvar ofta i de hav som räknas som tropiska och de brukar göra det runt ekvatorn.

Nästan utrotade av människan

Valar har utsatts för hot genom åren. Ett av de största har såklart varit den valjakt som tidigare var tillåten. Blåvalen var en av de mest populära att fånga, men med tanke på att de ofta var ett lätt byte som hade många fördelar är det inte så konstigt. Blåvalarna är på grund av sin storlek ganska långsamma och har svårt att göra snabba manöver. En annan fördel är att de flyter när de är döda. De här sakerna tillsammans med att de gav otroligt mycket olja och mycket kött gjorde såklart att jägarna valde att jaga en blåval om de fick syn på en.

Idag räknas åtta av de 13 stora arterna av val som hotade även om bestånden ökat något under de år som de har varit skyddade från jakt. Det är inte bara jakten som utgör ett hot mot valarna utan även att de är stora och kan kollidera med fartyg eller att vi fiskar deras föda och att de får svårt att hitta annan föda. En annan sak som blir mer och mer påtaglig som ett hot mot valarna är olika gifter som kan hota både deras hälsa, fortplantningen och deras immunförsvar. Vi hoppas ändå på att få se en fortsatt ökning av arterna de kommande åren.

Stora hav med stora valar