Den blåfenade tonfisken har idag rekordet för den fisk som har sålts dyrast. Det var på fiskmarknaden Tsukiji i Tokyo som i början på 2012 som det såldes en blåfenad tonfisk på 269 kg. Priset den såldes för motsvarade hela 4,9 miljoner kronor. Fisken såldes på en auktion och ropades in av chefen för Sushi-Zanmai, en mycket känd sushikedja. Det var en affär som blev väl känd över hela världen tack vare det enorma priset.

Den exklusiva tonfisken är tillbaka på Västkusten

Den exklusiva tonfisken är tillbaka på Västkusten
Den exklusiva tonfisken är tillbaka på Västkusten

Sedan några år tillbaka har vi fått tillbaka den blåfenade tonfisken i svenska vatten. Det är utanför Västkusten som vi idag har fått tillbaka ett fiskbestånd som under några år har ökat med bra kraft. Tonfisken var under många årtionden borta från svenskt vatten, men den kom tillbaka under 2010-talet. Idag pågår ett forskningsprojekt i Skandinavien som kartlägger fiskens levnadssätt. Forskare har tillsammans med sportfiskare satt sändare på ett antal tonfiskar och sedan har de analyserats. Projektet ser att bli mycket lyckat och förhoppningen är att fiskbeståndet av de blåfenade tonfiskarna ska fortsätt att öka. Nu kan det föras data över både rörelsemönster och genetisk information. Projektets mål är att se hur fiskarna rör sig och vilka temperatur de befinner sig i. Det forskarna har kunnat se är att de rör sig över ett stort område från Skagerakk i norr, ned till Skottland och kusterna runt där, sedan vidare till Biscayakusten och vidare in i Medelhavet. Från de genetiska data som forskarna har fått tyder det på att de kommer från Medelhavet, men teorier om att de kan komma från Mexikanska golfen finns också.

När de försvann från våra vatten

Historiskt sett har det funnits ett stort bestånd av blåfenade tonfiskar i både Skagerakk och Kategatt. Det fanns till och med ett sådant stor bestånd att en del av dem fanns att hitta inne i Öresund. Under 40-talet fanns det största beståndet som är dokumenterat och hela 2000 ton kom att fiskas av svenska fiskare. Under den senare delen av 1900-talet började förändringen åt det sämre. I ett första skede kan det antas att det var det svenska fisket som orsakade att beståndet minskade, men det var fisket i Medelhavet som kom att påverka det beståndet i de svenska haven. Under 60-taket kom arten att försvinna ur våra hav. Därför är det extra roligt att den på senare år har hittat tillbaka. Det som troligtvis har påverkat att fisken har ökat i antal är att tillgången på föda har kommit tillbaka. Den blåfenade tonfisken behöver tillgång till föda hela tiden och det löser den genom att förflytta sig dit där det finns föda. De har tagit sig tillbaka samma väg som de försvann och det var via Medelhavet.

Vi kan än inte få njuta av den på våra svenska tallrikar då den är fredad, men det är glädjande att den ökar i mängd och att vi i framtiden kan få möjlighet att äta den igen om det fortsätter i den riktning det har gjorde de senaste åren.

Världens dyraste fisk simmar i svenska vatten